دعوت شدگان به تیم ملی سنگنوردی تست آمادگی جسمانی دادند

ورزشکاران دعوت شده به تیم ملی سنگنوردی آقایان و بانوان در دو ماده سرعت و کمباین، طی دو روز در آزمون های آمادگی جسمانی آکادمی ملی المپیک حضور یافتند...

مشاهده کامل خبر