تشریک مساعی مربیان، پیشکسوتان و دست‌اندرکاران مرتبط با طرح ساماندهی نظام آموزش

کمیته فنی این فدراسیون به جهت برنامه‌ریزی، اصلاح ساختار نظام آموزش از تمامی مربیان، پیشکسوتان ...

مشاهده کامل خبر