تسلیت به جناب آقای «محمود مبارکی» از مربیان ارجمند و همکاران کمیته مسابقات و لیگ

با عرض تأسف و تأثر مطلع شدیم؛ جناب آقای «محمود مبارکی» از مربیان ارجمند و همکاران کمیته مسابقات و لیگ، در غم فقدان برادر ...

مشاهده کامل خبر