بررسی عملکرد فرآیند حوزه های آموزشی و استعدادیابی سال ۱۴۰۰ فدراسیون

در جلسه‌ای با حضور کارشناسان دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان ...

مشاهده کامل خبر