برگزاری دوره مدرسی کار با GPS + عکس

دوره مدرسی کار با GPS از ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۰ به میزبانی هیئت استان یزد ...

مشاهده کامل خبر