برگزاری دومین اردوی استعدادیابی استان خراسان جنوبی تیم هیمالیانوردی

برگزاری دومین اردوی استعدادیابی استان خراسان جنوبی تیم هیمالیانوردی ...

مشاهده کامل خبر