🔴اطلاعیه مهم و فوری: لغو کلیه مسابقات و دوره‌های آموزشی در شهرهای دارای شرایط قرمز کرونایی

خبر فوری: لغو کلیه مسابقات و دوره‌های آموزشی در شهرهای دارای شرایط قرمز کرونایی

مشاهده کامل خبر