گزارش هفته سوم استقرار ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان مسیر جنوبی قله دماوند

روز پنجشنبه دهم تیر ماه 1400 حرکت تیم به سمت بارگاه به شکل دوتیم یه تیم سرعتی و یک تیم هم به صورت معمولی، ...

مشاهده کامل خبر