مجموعه قوانین و مقررات مسابقات صعودهای ورزشی، قوانین سال ۲۰۲۱ / تیر ماه ۱۴۰۰

کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون، مجموعه قوانین و مقررات مسابقات صعودهای ورزشی، قوانین سال 2021 را منتشر کرد....

مشاهده کامل خبر