برگزاری دوره مربیگری درجه ۲ دره نوردی

به آگاهی می‌رساند؛ کمیته آموزش این فدراسیون در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۰ و به‌منظور

مشاهده کامل خبر