برگزاری جلسه مسئولین کمیته های فدراسیون / پنجم تیر ماه ۱۴۰۰

عصر روز شنبه پنجم تیر ماه 1400 جلسه مسئولین کمیته های فدراسیون در محل اتاق جلسات فدراسیون برگزار شد...

مشاهده کامل خبر