هم اندیشی مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون برای برگزاری المپیاد کشوری

صبح روز نوزدهم خرداد ماه جلسه مشترک در خصوص برنامه ریزی و آمادگی‌های لازم جهت برگزاری المپیاد ورزشی سال ۱۴۰۰ در وزارت ورزش برگزار گردید…