مسابقه دوی کوهستان (ورتیکال) انتخابی تیم استان «اردبیل» / ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ / آقایان و بانوان / منطقه «آلوارس»

مسابقه دوی کوهستان (ورتیکال) انتخابی تیم استان «اردبیل» / 21 خرداد 1400 / آقایان و بانوان / منطقه «آلوارس» / اطلاعات بیشتر را در پوستر ملاحظه نمائید.

مشاهده کامل خبر