مدال افتخار و لوح تقدیر فدراسیون کوهنوردی به دریادار «امیرحبیب‌الله سیاری»

مدال افتخار و لوح تقدیر فدراسیون کوهنوردی به دریادار «امیرحبیب‌الله سیاری» معاون هماهنگ کننده ارتش