صعود کوهنوردان منتخب ارتش به ارتفاعات کلاردشت مازندران به مناسبت آزادسازی خرمشهر

جمعی از کوهنوردان منتخب ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور امیر دریادار سیاری،...

مشاهده کامل خبر