جلسه کمیته روابط بین الملل فدراسیون با اعضای جدید اتحادیه سنگنوردی آسیا

سه شنبه چهارم خرداد 1400؛ جلسه کمیته روابط بین الملل فدراسیون با حضور اعضای این کمیته و ...

مشاهده کامل خبر