جلسه کمیته روابط بین الملل فدراسیون با اعضای جدید اتحادیه سنگنوردی آسیا

صبح روز سه شنبه چهارم خرداد 1400 جلسه کمیته روابط بین الملل فدراسیون با حضور اعضای این کمیته ...

مشاهده کامل خبر