تسلیت به جناب آقای «مجتبی نورمحمدی» رئیس بخش یخ و برف

با عرض تأسف و تأثر؛ باخبر شدیم جناب آقای «مجتبی نورمحمدی» رئیس بخش برف و یخ ...

مشاهده کامل خبر