برگزاری نخستین جلسه مسئولین کمیته‌‌های هیمالیانوردی هیئت‌های استانی

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط کمیته هیمالیانوردی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی با هدف تعامل، هم‌افزایی و بسترسازی...

مشاهده کامل خبر