برگزاری جلسه تخصصی کمیته حفظ محیط کوهستان فدراسیون

جلسه تخصصی کمیته حفظ محیط کوهستان فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در تاریخ هجدهم خرداد ماه 1400 با موضوع بهداشت مناطق کوهنوردی و سنگنوردی برگزار شد...

مشاهده کامل خبر