برگزاری اولین جلسه کمیسیون برون مرزی فدراسیون در سال ۱۴۰۰/ تقدیر از «محمدنصیری»

اولین جلسه کمیسیون برون مرزی در سال جاری، روز دوشنبه مورخ 10 خردادماه در فدراسیون برگزار گردید...

مشاهده کامل خبر