برگزاری اردوی عملی ارزیابی متقاضیان دریافت مجوز شورای برون مرزی

پیرو جلسه برگزار شده کمیسیون شورای برون مرزی در روز دوشنبه دهم خردادماه جهت بررسی درخواست¬های صعود به قلل ...

مشاهده کامل خبر