برگزاری آزمون مرحله دوم مربیگری درجه ۲ دره‌نوردی (تست شنا)

به آگاهی می‌رساند؛ آزمون مرحله دوم مربیگری درجه 2 دره‌نوردی (تست شنا) برگزار خواهد شد...

مشاهده کامل خبر