بازگشت هیمالیانوردان کشورمان از نپال

دو نفر از هیمالیانوردان کشورمان؛ «سعید میرزایی» و «امین دهقان» ساعت ۴ صبح امروز از طریق فرودگاه امام (ره) به کشور بازگشتند و در بدو ورود توسط «حسین مقدم»...

مشاهده کامل خبر