ارج نهادن به رکورددار چندین ساله‌ی ماده سرعت جهان؛ «رضا علیپور»

مشاهده کامل خبر