۲۹ اردیبهشت؛ سالروز ورود نام «ایران» و «عظیم قیچی ساز» به باشگاه ۸ هزار متری‌ها

29 اردیبهشت، چهارمین سالروز ثبت نام «ایران» و یک کوه‌نوردِ توانمندِ ایرانی به نام؛ «عظیم قیچی ساز» ...

مشاهده کامل خبر