۲۹ اردیبهشت، چهارمین سالروز ثبت نام «ایران» در باشگاه‌ ۸ هزارمتری‌های جهان

۲۹ اردیبهشت، چهارمین سالروز ثبت نام «ایران» و یک کوه‌نوردِ توانمندِ ایرانی به نام؛ «عظیم قیچی ساز» در باشگاه‌ 8 هزارمتری‌های جهان است. بار دیگر این افتخار ارزشمند را گرامی می‌داریم.

مشاهده کامل خبر