سی‌ویکم اردیبهشت؛ سال‌روز اولین صعود ایرانیان بر فراز بام دنیا «اورست» در سال ۱۳۷۷ گرامی باد

سی‌ویکم اردیبهشت؛ سال‌روز اولین صعود ایرانیان بر فراز بام دنیا «اورست» در سال ۱۳۷۷ گرامی باد

مشاهده کامل خبر