سال‌روز اولین صعود ایرانیان بر فراز بام دنیا «اورست» در سال ۱۳۷۷

مشاهده کامل خبر