جلسه مشترک فدراسیون با اداره ورزش و جوانان استان تهران

عصر روز سه شنبه 21 اردیبهشت 1400، جلسه مشترک مابین «زارعی» رئیس فدراسیون با «پریچهره» مدیرکل ورزش و جوانان استان ...

مشاهده کامل خبر