برگزاری جلسه مشترک کمیته جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی و مسئولین سازمان امداد و نجات هلال احمر

برگزاری جلسه مشترک کمیته جستجو و نجات فدراسیون و مسئولین سازمان امداد و نج ات هلال احمر در دفتر دکتر کبادی...

مشاهده کامل خبر