انتصاب های جدید در کمیته های «هیمالیانوردی» و «روابط عمومی»

بنا به درخواست کمیته های «هیمالیانوردی» و «روابط عمومی»؛ طی احکامی جداگانه از سوی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی آقایان ...

مشاهده کامل خبر