انتصاب در کمیته آموزش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

انتصاب در کمیته آموزش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

مشاهده کامل خبر