اختلالات قلبی – عروقی در کوهنوردان / برداشت از سایت اتحادیه جهانی کوه‌نوردی UIAA

اختلالات قلبی - عروقی در کوهنوردان برداشت از سایت اتحادیه جهانی کوه‌نوردی UIAA مترجم دکتر امیرحسین خلیلی‌فر، فاطمه سادات خلیلی‌فر ...

مشاهده کامل خبر