پیش بینی شرایط جوی مناطق کوهستانی ایران طی روزهای پنجشنبه و جمعه(١٩ و ٢٠ فروردین ١۴٠٠)

پيش بيني شرايط جوي مناطق كوهستاني ايران طي روزهاي پنجشنبه و جمعه(١٩ و ٢٠ فروردين ١٤٠٠) ...

مشاهده کامل خبر