تعویق برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی مربیگری درجه ۲ دره‌نوردی

پیرو بخشنامه برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی مربیگری درجه 2 دره‌نوردی در فروردین 1400، به آگاهی می‌رساند؛ ...

مشاهده کامل خبر