تسلیت به مربی گرانقدر و هیمالیانورد ارجمند جناب آقای «رضا شهلائی»

با عرض تأسف و تأثر؛ باخبر شدیم مربی گرانقدر و هیمالیانورد ارجمند جناب آقای «رضا شهلائی»، در غم فقدان پدر ...

مشاهده کامل خبر