نام دو ایرانی در بین اسامی طراحان بین المللی سنگ نوردی در سال ۲۰۲۱

فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی IFSC اسامی طراحان برگزیده بین‌المللی سنگ‌نوردی در سال ۲۰۲۱ را اعلام کرد.

مشاهده کامل خبر