مرحله دوم آزمون ورودی مربیگری درجه ۲ دره‌نوردی

به آگاهی می‌رساند؛ کمیته آموزش - بخش دره‌نوردی این فدراسیون در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال 1400 و به‌منظور توسعه کمی و کیفی و ارتقای سطح آموزش...

مشاهده کامل خبر