مجوز برگزاری کلاس‌های آموزشی

با توجه به شروع فصل بهار و مهیا‌ شدن شرایط برگزاری دوره‌های آموزشی، برگزاری این دوره ها از تاریخ شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ …