«قوانین فدراسیون بین المللی دوی کوهستان ۲۰۲۰» / ویرایش «اسفند ۹۹»

کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون «قوانین فدراسیون بین المللی دوی کوهستان 2020» ویرایش «اسفند 99» را ترجمه، تنظیم و منتشر کرد...

مشاهده کامل خبر