فراخوان جایزه حفظ محیط کوهستان

فدراسیون جهانی کوهنوردی UIAA با ارسال ایمیلی به فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ...

مشاهده کامل خبر