فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی و «مجید حسین پور» مسئول کمیته همگانی و عشایری روستایی فدراسیون در بین برترین‌ها

نشست هم اندیشی و هماهنگی دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری با مسئولین ...

مشاهده کامل خبر