رتبه پنجم «محمدرضا صفدریان» در ماده لید جام جهانی روسیه

صبح امروز «محمدرضا صفدریان» در مرحله نهایی جام جهانی یخنوردی در کشور روسیه پس از ۴ ورزشکار این کشور ...

مشاهده کامل خبر