تسلیت فقدان «بهرام معین» مسئول محترم هیئت «فارسان» استان چهارمحال و بختیاری

مطلع شدیم جناب آقای «بهرام معین» مسئول محترم هیئت «فارسان» استان چهارمحال و بختیاری دارفانی را وداع گفته است...

مشاهده کامل خبر