تسلیت به مربی گرانقدر جناب آقای «حسین عزیزی»

با عرض تأسف و تأثر؛ باخبر شدیم مربی گرانقدر جناب آقای «حسین عزیزی»، در غم فقدان مادر ارجمندشان عزادار هستند...

مشاهده کامل خبر