برگزاری همایش سالیانه مسئولان فرهنگی فدراسیون های ورزشی

با حضور معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی همایش سالیانه مسئولان فرهنگی فدراسیون های ورزشی برگزار شد ...

مشاهده کامل خبر