برگزاری دومین جلسه کمیته انضباطی جهت رسیدگی به حادثه درگذشت زنده یاد مرتضی نادی در آزمون ورودی دوره مربیگری درجه ۲ در منطقه پل خواب

صبح روز یکشنبه 3 اسفندماه99، دومین جلسه رسیدگی به حادثه منجر به ...

مشاهده کامل خبر