برگزاری دوره‌ مدرسی نجات در برف + بخش دوم عکس‌ها

مطابق برنامه ریزی‌های انجام شده جهت ارتقاء سطح علمی، کیفیت دوره‌های آموزشی در خصوص ...

مشاهده کامل خبر