اعلام نتیجه آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ کوهنوردی با اسکی بهمن ۹۹ – (مردان – زنان)

اعلام نتیجه آزمون ورودی مربیگری درجه 3 کوهنوردی با اسکی بهمن 99 - (مردان – زنان) ...

مشاهده کامل خبر